MAATWERK

Slaptones kan u zaken uit handen nemen om een actief en ritmisch djembé of percussie evenement te organiseren.

Meedenken, organiseren en/of coördineren van het programma rekening houdend met budget, doelstelling, locatie en doelgroep.
Het kan een eenmalige of meerdaagse ritmische activiteit betreffen voor zowel particulieren als bedrijven.

Slaptones heeft zich met name toegelegd op de Afrikaanse djembé en percussiecultuur. Maar heeft ook een netwerk opgebouwd van muzikanten uit andere culturen.

Combinaties worden zo gemaakt, indien  u dit wenst

Uw doelstellingen en wensen bepalen de inhoud van het te organiseren evenement, of dat nu klein of groot is.

Door de combinatie van Slaptones Maatwerk en Mini-events is het ook mogelijk djembé te combineren met het spelen van verschillende spelletjes op miniformaat zodat bij slecht weer kan worden "ondergedoken" of natuurlijk lekker buiten in een tent of onder het zonnetje als deze wil schijnen.